RINGNES 2021

5.8-3.10.2021
RK fasade5 21

Arbeidet med Ringnes som et sosialt verk - Hilsen fra RINGNES - ble påbegynt høsten 2000, presentert på Ringnes september 2001, og var en direkte overlapping av, og fortsettelse på, det omfattende arbeidet i 4x5"-fotografi, offset-grafikk, installasjon og performance; Finnes det et PARADIS?. Arbeidet ble presentert ved en serie utstillinger, først på Fotogalleriet (Oslo) februar 2001, men egentlig aldri fullført - før i år. Fra denne jævlige floka av kaotisk arkivmateriale og uferdige verk, skal Ringnes Kunsthall dra ut noen helt få tråder - kanskje er det mulig å finne to eller tre der inne, og samle dem for et felles jubileum for Hilsen fra RINGNES / Finnes det et PARADIS?.
Tilbake