Lars Paalgard

22.09 – 04.11.2018

Åpning lørdag 22. september kl. 14.00
Rosekiosken holder åpent, velkommen med egen innkvartering på campingen

Lars Utstillerfoto

Lars Paalgard (f. 1955) spilte gitar i ungdommen, før interesse for kunst førte til studier ved Kunstakademiet i Trondheim / Jan van Eyck Akademie Maastricht 1978-85, og han har siden hatt en viktig posisjon i norsk kunstliv gjennom mer enn tredve år.

Fra midt på åttitallet har Paalgard jobbet konseptuelt i front i bredt teknisk spekter. Med tidlige computer-assisterte utstillinger, video, foto, skulptur, maleri og objekter, performance og installasjoner, ofte med lyd som sentralt element.

Fra slutten av nittitallet fikk musikken større plass i Paalgards arbeid, og ble for alvor etablert med cowboypoesiorkesteret Lasso (elastique) fra 2003. Og med dette prosjektet fikk Paalgard også viktig rolle i det livet som reiser seg på Ringnes annenhvert år – første gang ved deres konsert på Verandaen i 2011.

I 2013 gjorde Paalgard, sammen med Sven Erga, de første eksperimenter med lyd basert på hullmønstre i de mer enn hundre år gamle industrielle hullkort funnet på loftet i tidligere Haldens Bomuldsspinderi & Væveri i Tistedal, nå ateliérfelleskapet Fabrikk1 i Halden (drevet av Paalgard og Guri Dahl), med arbeidstittel Halden Lydteppe. Eksperimentene ble utvidet med Ketil Kielland Lund, og navnet endret til HullkortEnsemblet. Etter første framføring på Fabrikk1 i 2014, ble HullkortEnsemblet invitert til å lage et bestillingsverk for Hilsen fra RINGNES, Skotbu 2015: Lydopptaket fra HullkortEnsemblets fantastiske RINGNES 2015-installasjon og -performance er utgitt i sin helhet på LP-albumet Ringnes Records 5.

Lars Paalgard var sist tilbake på Ringnes i 2017, med kvartetten Lasso (minimalistique); med Ketil Kielland Lund, Petter Pogo og Anne Gunn Fossland.

Lars Paalgard er en installasjonens mester. Med usedvanlig bred teknisk kompetanse og håndverksmessig skikkelighet, knytter han sammenhenger mellom erfaringer, objekter og elementer fra hele sitt kunstnerskap, nye unike skulpturelle konstruksjoner for produksjon av lyd, og materialkunnskap og -kjærlighet på svært høyt nivå. Hans objekter ligger i et spenningsfullt område mellom kjente readymades med historisk betydning, og egne konstruksjoner og oppfinnelser. Paalgards arbeider har en gjennomgående subtil humor, som blant annet bærer tydelige påstander om betydning av gjenbruk og bærekraft.

I arbeidet med å presentere Ringnes Kunsthall – dens egen rolle som visningssted og studio for kunstnerisk produksjon, Ringnes´ egen rolle som ambisiøst utopisk sted mest mulig fritt for kommersielle krefter, samt Hilsen fra RINGNES, Skotbu som tverrfaglig møtested og sosialt verk, er Lars Paalgard kunstneren aller øverst på ønskelista.

Om Paalgards utstilling på Ringnes Kunsthall; se hans egen prosjektbeskrivelse ARTrosKOPI.

Talleiv Taro Manum, Ringnes, 18.8.2018

Noter:

-Lasso (elastique) fra RINGNES 2011, er representert med to konsertinnspillinger på albumet Ringnes Records 3. Albumet er tilgjengelig fra www.skotbu.no

-HullkortEnsemblets RINGNES 2015-verk er dokumentert ved lydopptak, samt Mette Randems fotografi, på Ringnes Records 5. Også tilgjengelig fra www.skotbu.no

ARTrosKOPI

(Artroskopi:  kikkhull-kirurgi)

Lars Paalgard, Oslo, 03.08.2018

Lars Preprod Hovelbenk

prosjektbeskrivelse


En utstilling på Ringnes Kunsthall, er et inngrep i Talleiv Taro Manums kunstprosjekt. For meg krever det en konseptuell tilnærming som inkluderer hans målsetninger, og samtidig gir utstiller fritt handlingsrom. Min første tanke var å ikke gjøre noe som helst, men la den nye kunsthallen være nok i seg selv. Men det ville på ingen måte være mitt arbeid, kun tyveri og latskap.

Vi har fellesnevnere i kunstnerisk virksomhet, daglig virke og sosialt liv: Utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim (KiT: L.P 1978-82, T.T.M. 1990-96), lidenskap for kunst, håndverk, musikk og teknologi, inkluderende praksis i sosiale forbindelser. Det holder, nok til kunstnerisk frihet, og jeg vil tro at invitasjonen som første utstiller på Ringnes Kunsthall ikke er tilfeldig adressert. I stedet for ingenting vil jeg gjøre mye.

I studietiden bodde jeg i en liten loftleilighet i Grensen 9 i Trondheim som jeg overtok etter Morten Paulsen i 1980. Den ble okkupert tidligere på 70-tallet, og seinere overtatt av Studentsamskipnaden for utleie til regulerte priser.

Da jeg flyttet fra Trondheim i 1983 ville jeg at leiligheten kunne brukes videre av kunststudenter, og lot den gå i arv i 30 år. Jeg hadde liten anelse om hvem som bodde der, men de vet alle hvem jeg er: De måtte på sett og vis late som de var meg i perioden de bodde der. Jeg har sporet opp disse KiT-kunstnerne, de 21 ulovlige fremleietakere, som nå er invitert til å delta på utstillingen på Ringnes Kunsthall.

Ringnes Kunsthall er et relativt lite rom. Med overlys, glassfasade, og skyvedør inn til bakrom, med egen utgangsdør. Jeg vil gjøre utstillingsrommet trangt. Kunsthallen vil manifestere seg i miniatyrer inne i et diskret objekt som utstråler anonymitet der det fyller rommet. Kanskje kan du passere folk du møter, kanskje ikke. Du vil kunne se inn i utstillingene til 15 av beboerne i Grensen 9:


Johan Urban Bergquist

Oddvar I.N. Daren

Magnus Engstedt

Mai Hofstad Gunnes

Ivar Kjellmo

David Larsen

Ann Lundstrøm

Morten Paulsen

Erik Pirolt

Lars Paalgard

Hanne Rangul

Tor Arne Samuelsen

Morgan Schagerberg

Henrik Nikolai Stornæss Skotte

Magnus Vatvedt


Musikk er sentralt i min opplevelse av Ringnes, og med kunsthallens dører kan du mikse ditt eget lydspor, med elementer fra HullkortEnsemblet (live fra Ringnes, 2015), 3x Fransk Flue (med Poing, studenter ved Musikkonservatoriet i Trondheim og jazzmusikere i Lillehammer, 1998 ) og Humus Line grafisk partitur (studenter ved impro-klassen, Norges Musikkhøyskole, 2016).

Lars Paalgard, Oslo 03.08.2018.

Tilbake