RINGNES 2022

1.1-31.12.2022
PARADIS 2 1

Ringnes Kunsthall preges fortsatt av det som blei gjort, og ikke gjort, i 2021. Køen av etterarbeid er lang og rett, de lange tankene er vinglete og uklare. Ennå.

Hilsen fra RINGNES, Finnes det et PARADIS?, alt henger sammen, fotografier som har vært under arbeid i 22 år, har nettop blitt synlige ved de første eksponeringer. De blir neppe tilgjengelige i kunsthallen, ei heller blir det visninger av andres arbeider - Ringnes kunsthall rommer Ringnes´pågående prosesser - uten offentlig tilgang - gjennom hele 2022.

Tilbake