Skuggi kastar skugga - spesialedisjon #2

Spesialedisjon #1 av Ulf Carlssons nydelige bok Skuggi kastar skugga - for lansering 18.4.20, ble solgt ut i sine 26 eksemplarer. En ny spesialutgave - i kun ni eksemplarer - ble laget for offisiell utstillingsåpning 8.8.20. Fire eksemplarer igjen; for Carlsson-samlere, eller deg som vil ha et ekstra alternativ til anskaffelse av en originaltegning. Tilgjengelig i Kunsthallen, eller ved bestilling herfra (BUTIKK).