Utstillingsåpning

22-23.9.2018

Praktisk informasjon

Rosekiosken holder åpent 22.9 kl 13-24, 23.9 kl 10-16.

Velkommen med egen kost og losji på campingen.

Rosekiosken Natt

Rosekiosken holder åpent 22.9 kl 13-24, 23.9 kl 10-16.

Velkommen med egen kost og losji på campingen.

Publikum anmodes om å benytte NSBs linje L22 til Skotbu på Verdens Bilfrie Dag. Ellers parkering på Ringnes etter anvisning.

Enkel åpnings-servering foran Kunsthallen fra kl.14. Rosekiosken holder åpent 22.9 kl.1300-2400, 23.9 kl.1000-1600.

Velkommen med egen kost og losji på campingen.

Det er plass til begrenset antall personer i Kunsthallen, så regn med noe ekstra tid for å komme inn etter åpning kl.14. Og bekledning etter været. Bakgården er tilgjengelig for dem som vil være utover og over til søndag, med suppeservering fra kjøkkenet.

Tilbake