BUTIKK

Kjøpsinformasjon

  1. Send e-post med aktuell bestilling til talleiv@skotbu.no. Oppgi postadresse.
  2. Du mottar betalingsinfo med total inkl. frakt. Raskere ekspedering hvis du sender skjermbilde av utført betaling.
  3. Sendes når betaling er mottatt.

Album sendes som registrert post i sikker LP-emballasje.

  1. Send e-post med aktuell bestilling til talleiv@skotbu.no. Oppgi postadresse.
  2. Du mottar betalingsinfo med total inkl. frakt. Raskere ekspedering hvis du sender skjermbilde av utført betaling.
  3. Sendes når betaling er mottatt.

Album sendes som registrert post i sikker LP-emballasje.

Tilbake