BUTIKK

Ringnes Records #2

RINGNES 2004: 10" + 32-siders foto-hefte

Rr2 A

RINGNES 2004: 10" + 32-siders foto-hefte

Kim Hiorthøys stedsspesifikke lydopptak fra RINGNES 2004, utgitt 20.august 2005, i 500 salgseksemplarer.

Hefte 32 sider med arbeider fra The Instamatic 126 Series (1999- / Talleiv Taro Manum). 250 nummererte eksemplarer med plakat.

Med plakat: 200,-

Standard: 150,-

Tilbake