ESTETIKK

Materialgjenvinning

Gjenvinning er sentralt for byggeprosessen. Gamle teak-dører er benyttet for gesims, fasade, utforinger og listverk.

Teakfiner 1
Teakfiner 2
Teakfiner 3
Teakfiner 4
Teakfiner 5
Teakfiner 6
Teakfiner 7
Materialgjenvinning Teakdorer3
Materialgjenvinning Teakdorer4
Materialgjenvinning Teakdorer5
Materialgjenvinning Teakdorer6
Materialgjenvinning Teakdorer
Materialgjenvinning Teakdorer2

Gjenvinning er sentralt for byggeprosessen. Gamle teak-dører er benyttet for gesims, fasade, utforinger og listverk.

Tilbake