ESTETIKK

Skuggi Kastar Skugga
-prosjektbeskrivelse

Ulf Maleri Rk No
Ulf studiofoto2
Ulf studiofoto3

18.4 – 7.6.2020

Ringnes Kunsthall er visningssted for billedkunst, og permanent stedsspesifikk installasjon på eiendommen Ringnes (gnr.55/bnr.8) i Nordre Follo kommune – realisert ved prosjektstøtte fra NBK og Norsk Kulturråd, og lønn fra Statens Kunstnerstipend. Kunsthallen ble etablert 2018, med åpningsutstiller Lars Paalgard (ARTrosKOPI, 22.9 – 4.11.2018), som miniatyrbygg i en miniatyrlandsby – i proporsjoner med sine omgivelser; både de nære i form av øvrig arkitektur, men også i den utvidete radius for eiendommen i seg selv, og som del av bygdesamfunnet Skotbu.

Ulf Carlsson har siden 2003 vært viktig faktor i arbeidet med Ringnes som sosialt verk.

Og hans arbeid er sentralt i Tegneklubben.

Men ved sin begrensete presentasjon, er Carlssons eget uttrykk lite tilgjengelig. Skuggi Kastar Skugga viser hans nyeste arbeider, og er første separatutstilling siden 2008 (Galleri LNM).

Utstillingen vil i gallerirommet bestå av papir- og skulpturarbeider, og tegninger direkte på bygningskropp. Utover dette er Carlssons illustrasjoner for ringneskunsthall.no, de fem innrammete og tre stedsspesifikke tegninger for RINGNES 2019-programmet, og RINGNES 2020-plakat i Kunsthallens vitrine, utstillinga sitt fulle format. Med boka Skuggi Kastar Skugga som hovedverk: Boka vil være tilgjengelig i forhåndskjøp fra 1.3.2020; oppdatert informasjon kommer her. Slippes i fysisk format på Ringnes, lørdag 18.april.

Ulf Carlsson er en mester i arbeid med tegning, collage, og komposisjon. Et tilsynelatende lekende lett romantisk følelsesstyrt kunstnerskap, med småfugler, hvor farger ofte ligger i en begrenset valørskala hårfint oppimot et nesten flatt uttrykk, og streken er tilsynelatende uvøren mot det banale og barnlige. Det han viser, er svært stor romforståelse og svært presise tegneferdigheter. Ulf sine arbeider er typiske originalarbeider; bilder som skal ses nettop som originalarbeider, og som du aller helst skal gå inn i fra god sittestilling. Ulf Carlsson lager det bildet du vil ha på den beste veggplassen, og som gror med dine egne veivalg i komposisjon og rom, i et uoverskuelig perspektiv.

Våren 2019 skulle han åpne Ringnes Kunsthall mot lyset, og alle Ringnes´ småhus med hekkeplasser i alle kroker. Med collager, malerier og tegninger, som er del av dette lyset. Men som også er mørke, som har uendelig mange veier inn i landskapet, som krever tid; som har lang modningstid.

Så sklei han på isen februar 2019, fikk alvorlig ankelbrudd, og utstillingsperiode utsatt. Uhellet kom da det skulle: Det som Ringnes Kunsthall skremte opp som en spurv, har fått større tyngde; vårlyset på Ringnes 2020 venter på Ulf Carlsson. Og endelig; hans egen bok:

Boka er en opplagt! produksjon. 88 sider i format 16x24cm. Hans brede erfaring med andres trykksaker, subtile humor i tekst og tegning for Tegneklubben, lysende illustrasjonsarbeid for ringneskunsthall.no, collager med evig holdbarhet, mangel på egen dokumentasjon i bokform, og til sist; ankelbruddet som ga den nødvendige tidsmargin, går nå opp i en større enhet.


Med sin beliggenhet i sentrum, i vårhellinga mot lyset, kommer utstillingsperioden etter mørket, før sommeren fylles. Rosekiosken som nabo holder åpent alle utstillingshelger, og Ringnes blir kanskje det beste stedet for traktekaffe denne våren. Camping åpen for overnatting åpnings- og avslutningshelg.

Det er med stor glede og stolthet Ringnes Kunsthall presenterer Ulf Carlsson våren 2020.

Og sparker ham og boka ut av kontoret.

Talleiv Taro Manum, Ringnes, 10.1.2020

Tilbake