Lars Paalgard

22.09 – 04.11.2018

Lars Paalgard (f. 1955) spilte gitar i ungdommen, før interesse for kunst førte til studier ved Kunstakademiet i Trondheim / Jan van Eyck Akademie Maastricht 1978-85, og han har siden hatt en viktig posisjon i norsk kunstliv gjennom mer enn tredve år.

Lars Paalgard (f. 1955) spilte gitar i ungdommen, før interesse for kunst førte til studier ved Kunstakademiet i Trondheim / Jan van Eyck Akademie Maastricht 1978-85, og han har siden hatt en viktig posisjon i norsk kunstliv gjennom mer enn tredve år.

Fra midt på åttitallet har Paalgard jobbet konseptuelt i front i bredt teknisk spekter. Med tidlige computer-assisterte utstillinger, video, foto, skulptur, maleri og objekter, performance og installasjoner, ofte med lyd som sentralt element.

Fra slutten av nittitallet fikk musikken større plass i Paalgards arbeid, og for alvor etablert med cowboypoesiorkesteret Lasso (elastique) fra 2003. Og med dette prosjektet fikk Paalgard også viktig rolle i det livet som reiser seg på Ringnes annenhvert år – første gang ved deres konsert på Verandaen i 2011.

I 2013 gjorde Paalgard, sammen med Sven Erga, de første eksperimenter med lyd basert på hullmønstre i de mer enn hundre år gamle industrielle hullkort funnet på loftet i tidligere Haldens Bomuldsspinderi & Væveri i Tistedal, nå ateliérfelleskapet Fabrikk1 i Halden (drevet av Paalgard og Guri Dahl), med arbeidstittel Halden Lydteppe. Eksperimentene ble utvidet med Ketil Kielland Lund, og navnet endret til HullkortEnsemblet. Etter første framføring på Fabrikk1 i 2014, ble HullkortEnsemblet invitert til å lage et bestillingsverk for Hilsen fra RINGNES, Skotbu 2015: Lydopptaket fra HullkortEnsemblets fantastiske RINGNES 2015-installasjon og -performance er utgitt i sin helhet på LP-albumet Ringnes Records 5.

Lars Paalgard var sist tilbake på Ringnes i 2017, med kvartetten Lasso (minimalistique); med Ketil Kielland Lund, Petter Pogo og Anne Gunn Fossland.

Lars Paalgard er en installasjonens mester. Med usedvanlig bred teknisk kompetanse og håndverksmessig skikkelighet, knytter han sammenhenger mellom objekter og elementer fra hele sitt kunstnerskap, nye unike skulpturelle konstruksjoner for produksjon av lyd, og materialkunnskap og -kjærlighet på svært høyt nivå. Hans objekter ligger i et spenningsfullt område mellom kjente readymades med historisk betydning, og egne konstruksjoner og oppfinnelser. Paalgards arbeider har en gjennomgående subtil humor, som blant annet bærer tydelige påstander om betydning av gjenbruk og bærekraft.

I arbeidet med å presentere Ringnes Kunsthall – dens egen rolle som visningssted og studio for kunstnerisk produksjon, Ringnes´ egen rolle som ambisiøst utopisk sted mest mulig fritt for kommersielle krefter, samt Hilsen fra RINGNES, Skotbu som tverrfaglig møtested og sosialt verk, er Lars Paalgard kunstneren aller øverst på ønskelista.

Talleiv Taro Manum, Ringnes, 24.1.2018

Noter:

-Lasso (elastique) fra RINGNES 2011, er representert med to konsertinnspillinger på albumet Ringnes Records 3. Albumet er tilgjengelig fra www.skotbu.no

-HullkortEnsemblets RINGNES 2015-verk er dokumentert ved lydopptak, samt Mette Randems fotografi, på Ringnes Records 5. Også tilgjengelig fra www.skotbu.no

Tilbake