Ulf Carlsson

8.8– 11.10.2020

Skuggi Kastar Skugga

Ringnes Kunsthall er visningssted for billedkunst, og permanent stedsspesifikk installasjon på eiendommen Ringnes (gnr.55/bnr.8) i Nordre Follo kommune – realisert ved prosjektstøtte fra NBK og Norsk Kulturråd, og lønn fra Statens Kunstnerstipend. Kunsthallen ble etablert 2018, med åpningsutstiller Lars Paalgard (ARTrosKOPI, 22.9 – 4.11.2018), som miniatyrbygg i en miniatyrlandsby – i proporsjoner med sine omgivelser; både de nære i form av øvrig arkitektur, men også i den utvidete radius for eiendommen i seg selv, og som del av bygdesamfunnet Skotbu.

Ulf Carlsson har siden 2003 vært viktig faktor i arbeidet med Ringnes som sosialt verk.

Og hans arbeid er sentralt i Tegneklubben.

Men ved sin begrensete presentasjon, er Carlssons eget uttrykk lite tilgjengelig. Skuggi Kastar Skugga viser hans nyeste arbeider, og er første separatutstilling siden 2008 (Galleri LNM).

Utstillingen viser papirarbeider ved tegning, maleri og collage, stedsspesifikke tegninger på Ringnes´øvrige installasjoner, samt en plastelina-versjon av Carlssons favoritt; Rugda fra Moterud. Skuggi kastar skugga er i utgangspunktet arbeidstittel på Ulf Carlssons lysende tegnearbeid for ringneskunsthall.no. Og med (utvalg av) denne serien tegninger i utstillingsmontasjen for Ringnes Kunsthall, og sentralt i utvalget av verk for bokutgivelse i anledning utstillinga, bærer nettop boka også samme tittel.

Ulf Carlsson er en mester i arbeid med tegning, collage, og komposisjon. Et tilsynelatende lekende lett romantisk følelsesstyrt kunstnerskap, med småfugler, hvor streken er tilsynelatende uvøren mot det nesten banale og barnlige. Det han viser, er svært stor romforståelse og svært presise tegneferdigheter. Ulf sine arbeider er typiske originalarbeider; bilder som skal ses nettop som originalarbeider, og som du aller helst skal gå inn i fra god sittestilling. Ulf Carlsson lager det bildet du vil ha på den beste veggplassen, og som gror med dine egne veivalg i komposisjon og rom, i et uoverskuelig perspektiiv.

Våren 2019 skulle han åpne Ringnes Kunsthall mot lyset, og alle Ringnes´ småhus med hekkeplasser i alle kroker. Med collager, malerier og tegninger, som er del av dette lyset. Men som også er mørke, som har uendelig mange veier inn i landskapet, som krever tid; som har lang modningstid.

Så sklei han på isen februar 2019, fikk alvorlig ankelbrudd, og utstillingsperiode utsatt. Uhellet kom da det skulle: Det som Ringnes Kunsthall skremte opp som en spurv, fikk større tyngde; vårlyset på Ringnes 2020 ventet på Ulf Carlsson. Og endelig; hans egen bok: Boka var en opplagt! produksjon. 88 sider i format 16x24cm. Hans brede erfaring med andres trykksaker, subtile humor i tekst og tegning for Tegneklubben, illustrasjonsarbeid for ringneskunsthall.no, collager med evig holdbarhet, mangel på egen dokumentasjon i bokform, og til sist; ankelbruddet som ga den nødvendige tidsmargin, gikk opp i en større enhet.

Samfunnssituasjonen denne våren ga ny utsettelse. Planlagt monteringsuke 16 ble likevel gjennomført etter planen, med Ulf sitt tegnearbeid i spesialutgaver av boka, og intern utstillingsåpning 18.april. Etter dette har utstillinga vært stengt ned.

Nå går årets RINGNES-plakat endelig i trykken, og Ringnes Kunsthall åpnes for publikum; lørdag 8.august kl.14. Ringnes´festivalcamping er tilgjengelig for overnatting 8-9.8, og Rosekiosken holder åpent (8.8 kl.12-24 / 9.8 kl.10-18). Nærmere informasjon om atferd i tråd med oppdaterte smittevernråd, kommer her.

Det er med stor glede Ringnes Kunsthall presenterer Ulf Carlsson sommer og høst 2020.

Talleiv Taro Manum, Ringnes, 16.6.2020

(Foto: Jason Havneraas)

Tilbake