Ringnes Kunsthall (etablert 2018) er en permanent installasjon på privat eiendom Ringnes, Skotbuveien 118, helt sør i Ski kommune.
Kunsthallen inngår i verket Hilsen fra RINGNES, Skotbu (2001–), ytterligere informasjon om Hilsen fra RINGNES, Skotbu www.skotbu.no